Nemovitosti
pro porovnání: 0

A znovu daň z nabytí (z prodeje)

Poznámka: je zajímavé, že pokud se člověk dotazuje na daň z nabytí, tak na něho pracovníci finančního úřadu koukají podivně a ptají se, zda mám na mysli daň z nemovitosti…..Evidentně se tento pojem nedostal ještě na příslušná místa.

____________________

Sněmovní rozpočtový výbor dne 30. 3. 2016 podpořil návrh, který specifikuje úhradu daně z nabytí nemovitosti. Daň má nově platit nabyvatel, tj. kupující. Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí, jak zní její přesný název, tak bude již plně v souladu s platným občanským zákoníkem.

Jak jsem již dříve psali, jednalo se o velmi diskutované téma, které nastalo novelou občanského zákoníku již v roce 2014.

V minulosti hradili tuto daň (z převodu nemovitosti) vždy prodávající. Následně došlo k doplnění ručení, za případné neprovedení úhrady daně, na kupujícího. Nakonec bylo rozhodnuto, že je na dohodě mezi smluvními stranami, kdo daň uhradí. V brzké době nás čeká další změna.

Úhrada daně tedy bude již plně na kupujících. Eliminuje se tak ručení druhé strany, tedy pokud kupující neuhradí daň z nabytí, bude tato daň finančním úřadem vymáhána pouze po jedné straně a to po kupujících.

Stále však není jasné, od kdy bude tato změna platit. Budeme Vás informovat.

Archiv