Pět nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti

25.7.2016 - Realitní trh se opět dostal do rychlého pohybu a prodej nemovitostí je tedy o něco snazší, než před pár lety. Přestože je internet plný tipů, jak vybrat seriózní realitní kancelář nebo prodat nemovitost svépomocí, stále se prodávající dopouštějí mnoha chyb. S našimi klienty níže uvedené problémy při prodeji řešíme velmi často a přestože jste jistě tyto informace již četli několikrát, není od věci si je zopakovat. Dnes si tedy uvedeme pět nejčastějších a to i s radou, jak se jim vyhnout.

Nadhodnocení nemovitosti

Bohužel jedna z častých úvah prodávajícího bývá, že cenu je lepší nadsadit, protože následně snížit se dá kdykoliv. Snižování ceny se však může stát pro potencionální zájemce varovným signálem, že něco nemusí být v pořádku. Správné nastavení tržní ceny by měl být jeden z prvních kroků při prodeji nemovitosti. Pokud si majitel neví rady, měl by využít služeb profesionála, který má s nemovitosti v daném regionu dlouhodobé zkušenosti. Bohužel aktuální trend zvyšujících se cen nemovitostí způsobuje i určitý "kolapsoidní" stav při odhadování nemovitostí pořizovaných na hypotéku. Je tedy opravdu třeba být nohama na zemi a zvolit správnou cenu.

Maximum inzerce
Čím více je nabídka vidět, tím lépe? To už dávno neplatí. Inzerce na mnoha webových stránkách, popřípadě nabízení nemovitosti přes více realitních kanceláří prodej neurychlí. Naopak. Zájemce při sledování opakující se inzerce může pojmout nedůvěru v nabídku jako celek. Obzvláště, pokud je nemovitost inzerována s různými výměrami a různými cenami. Nabídka prezentovaná jednou kanceláří říká kupujícímu " jedná se o kvalitu a není třeba se bát jakéhokoli podvodu". Nemovitost by měla být svěřena vždy do jedné realitní kanceláře. Inzerce by měla být spíše na menším počtu silnějších realitních serverů než na stovkách bezejmenných.

Negativní první dojem
Pokud se přiblíží termín prohlídky, měl by na ní být prodávající řádně připraven. Když otevře dveře nabízené nemovitosti potencionálnímu zájemci např. v domácím oblečení a pustí ho do neuklizené domácnosti, celkový dojem může velmi negativně ovlivnit. Smluvená schůzka by měla mít vždy všechny náležitosti obchodního jednání.

Nešťastný výběr realitní kanceláře
V této době lze již dobře rozeznat seriózní realitní kancelář od té podvodné. Přesto stále někteří prodávající dělají ukvapená rozhodnutí a svěří svou nemovitost do rukou neprofesionála. Při výběru realitní kanceláře nesmí majitel zapomenout na prověření referencí a vybrat si toho správného důvěryhodného partnera, který nejen že nafotí nemovitost, ale zejména pracuje s informacemi z lokality, má možnost přímého oslovování hledajících klientů, vytvoří profesionální půdorys apod. Nenechte se uchlácholit způsobem jednání "my to nemusíme vidět, stačí, když nám pošlete fotky"......jedná se o Váš majetek!

Zatajení právních vad
I nemovitost s právní vadou může být prodejná. Pokud ale prodávající uvede zájemce v omyl, pravděpodobně ho nedůvěra odradí od následné koupě. Právní vady by měl majitel raději definovat hned v začátcích a být připraven nabídnout zájemci možná řešení situace, či kompenzaci na ceně, která ovšem musí být z důvodu pozdějších reklamací uvedena v kupní smlouvě. Nikdy nepodepisujte kupní smlouvy ze vzorů z internetu a stejně tak realizujte transakci úhrady přes důvěryhodného advokáta, notáře, či bankovní úschovu.

Prodej nemovitosti bývá v životě většiny lidí výjimečná událost a bez zkušeností se, mnohdy v dobré víře, dopouští chyb. Prodávající by měl tedy věnovat nejprve dostatek času přípravě prodeje a definování, jak rychle a za jakou cenu by nemovitost rád prodal. Následně by měl vyhledat seriózního makléře, který mu v dalších krocích pomůže. Prodávající však není jediný v realitním obchodě, kdo může chybovat. Problémům, které mohou vzniknout nepozorností kupujících, se budeme věnovat v další článku.

Zdroj: realitní zpravodaj/ Lenka Doležalová/ Econ real  /Dana Hunčovská