Nemovitosti
pro porovnání: 0

Daň z nabytí na splátky

Dnes zde nepředkládáme vyloženě referenci klienta (ta jistě dorazí), ale informaci o tom, že každá situace je řešitelná. 

Klientka koupila byt z výnosu z prodeje svého menšího, přičemž ji pochopitelně do 3 měsíců čekala povinnost úhrady daně z nabytí ve výši více než 150 000,- Kč. Obrátila se na nás, že po prodeji se dostala do problematické situace (neplacení výživného, ztráta zaměstnání), a že není schopná tuto daň zaplatit a nevěděla, co má dělat (nutno podotknout, že přenesení daňové povinnosti na kupujícího bylo zejména z toho důvodu, aby finanční úřad při neuhrazení daně mohl "zabavit" předmět daně, tedy nemovitost).

Sepsali jsme tedy za klientku žádost o rozložení daňové povinnosti na splátky (podmínka je, že doba úhrady nesmí přesáhnout dobu promlčení), doložili jsme důkazy k žádosti podporující záměr a nutnost rozložení povinnosti, uhradili správní poplatek a čekali na vyrozumění z finančního úřadu. 

Dne 29.5.2017 přišlo písemné rozhodnutí FU, že žádost akceptovali a rozložení povolili.

Je vidět, že každá situace má své reálné řešení - ECON REAL s.r.o - pouze reálná řešení

 

Archiv