Nemovitosti
pro porovnání: 0

Od 1.10. se mění a zpřísňují podmínky pro získání hypotéky

Plánujete koupi nové nemovitosti na hypotéku? Pokud ano, měli byste si pospíšit. Díky intervencím ČNB se od 1. října tohoto roku razantně mění podmínky pro získání hypotéky. Změny jsou primárně v rámci posuzování rizikovosti a bonity klienta, tedy v prověřování jeho finanční situace a případných dluhů. V současné době to vypadá, že vyjma prověření v registru dllužníků přibude časem i prověření na Vaší zdravotní pojišťovně, finančním úřadu a správě sociállního zabezpečení. Přestože poskytování těchto informací těmito subjekty komerčním bankám nemá dosud oporu v zákoně, je pravděpodobné, že bude implementován systém na prověření žadatele i v těchto oblastech. Znamená to tedy i možné prodloužení doby celé transakce, neboť, jak jistě víte, každý subjekt má na reakci 30 dní a již v současné době jsou instituce zavaleni administrativou.

Proč ty změny?

Vše vychází ze zákona o úvěrech a odpovědnosti poskytovatele úvěru. Jestliže si tedy poskytovatel úvěru (banka) "neprokepne" žadatele dostatečně a ten potom nebude mít schopnost splácet úvěr, může se dlužník soudně dovolat až k neplatnosti smlouvy o úvěru (hypotéce), a to ve lhůtě až 10 let od uzavření smlouvy.

Další novinkou, tentokrát pozitivní pro žadatele, je přehlednější informační povinnost ze strany poskytovatele úvěru nebo dvoutýdenní lhůta na rozmyšlenou. Lidé budou mít také možnost zdarma splatit úvěr v případě zásadních životních situací a smluvní pokuty a úroky z prodlení budou limitovány.

Povinnost poskytovatele sdělit informace (poučení)
Banka musí nyní žadateli poskytnout veškeré informace ještě před samotným zahájením schvalování. Jde o celou řadu informací, které dohromady tvoří komplexní celek. Nejdůležitějším ukazatelem bude celková nákladovost úvěru, tedy kolik za půjčení prostředků zaplatím. Dobré je, že podoba dokumentu bude přesně daná a jeho strukturovaná podoba umožní laikům snadné porovnání dvou nebo více produktů podle shodných parametrů. Bez problému tak zjistí, který je pro něj nejlepší. Finanční instituce nebudou moci doplňovat žádné další informace, které by mohly podklady znepřehlednit.

Poplatky a možnosti splacení. 
V případě úvěrů na bydlení nesmí smluvní pokuta při předčaném splacení přesáhnout celkovou výši úroků z prodlení, které by klient zaplatil do konce fixace. U úvěrů na bydlení půjde splatit úvěr také do tří měsíců poté, co banka klientovi oznámí novou výši výpůjční úrokové sazby. Druhou možností je splatit zdarma až 20 % úvěru každý rok před výročím uzavření smlouvy.

Pokud dojde během splácení k určitým životním situacím, bude možné úvěr předčasně splatit bez poplatků. O jaké životní situace má jít?
Tato možnost bude platit pro úvěry na bydlení. Půjde o případy úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity dlužníka, jeho partnera, které by vedly k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/novinky-2016-novela-zakona-o-spotrebitelskych-uverech-pce-/pujcky.aspx?c=A151221_140324_pujcky_sov

 

Archiv