Tak nějak jsme si již zvykli, že naši zákonodárci dělají změny v zákonech, které se posléze ukáží jako ne zcela optimální a je opět třeba je navrátit zpět nebo novelizovat novely. Dnes tedy máme aktualitku týkající se Předkupního práva.

Někteří z Vás jistě zaznamenali, že novým obč. zákoníkem (2014 - úprava platná od 2015) byla zrušena (až na výjímky) předkupní práva, která zajišťovala spoluvlastníkům určitou jistotu, že jim musí být spoluvlastnický podíl nejdříve nabídnut k odkoupení, a pak teprve může být, v případě odmítnutí, prodán. Dle našeho názoru je to ústavní otázka práva vlastnictví i ochrany vlastnictví, klidně se totiž mohlo stát, že Vám zkrátka 1/2 rodinného domu spoluvlastník prodal, aniž byste o tom věděli (velmi zjednodušeně řečeno), což může pochopitelně způsobit nemalé životní komplikace.

K zániku zákonného předkupního práva spoluvlastníků dle § 140 SOZ obecně došlo k 1. lednu 2015. Od uvedeného data tak spoluvlastníci (jejichž spoluvlastnictví vzniklo do 31. prosince 2013 – viz výše) mohli převádět své spoluvlastnické podíly již bez omezení povinnosti nabídnout podíl spoluvlastníkům. Spoluvlastníci tedy ztratili možnost kontroly nad tím, kdo se případně může stát novým spoluvlastníkem.

A protože se tato premisa neosvědčila, máme tu předkupní právo zpátky. Od 1.1.2018 setedy předkupní právo do občanského zákoníku opět vrací, a to jak pro úplatné převody (např. koupě), tak dokonce i pro bezúplatné převody (např. dar), pokud nejde o převod na osobu blízkou. Znovu tedy bude povinnost nabídnout (vyjma převodu na osobu blízkou dle obč. zák.) spoluvlastnický podíl k odkupu nejdříve spoluvlastníkům.