Jak správně stanovit výši nájemného?

Jak správně stanovit výši nájemného?

Pokud se rozhodne majitel pronajímat svůj byt, pravděpodobně touží po trvalém a bezstarostném příjmu. Sestavení nabídky, a zejména správné stanovení ceny, může úspěšnost pronájmu výrazně ovlivnit. Částka by neměla být pouhým odhadem, ale spíše důkladným výpočtem.

Jako první možnost, jak určit cenu nájemného, se samozřejmě nabízí srovnání s podobnými nabídkami. V takovém případě ovšem nestačí srovnat nemovitosti ve stejné části města, zde je potřeba vzít v úvahu i podlaží, ve kterém se byt nachází, zda se jedná o nový byt či starší a další případné rozdílnosti. Při vhodně nastavené ceně se může ozvat i několik zájemců v jeden den.

Pokud majitel nájemné záměrně podhodnotí, aby urychlil celý proces výběru nájemce, měl by si uvědomit, že pozdější zvyšování nájmu není nikterak jednoduché. Zvyšovat nájem může majitel maximálně jednou za rok a navýšení nesmí přesáhnout 20 % během posledních tří let. Vzhledem k rychlosti zvyšujících se nájmů obecně, by byla škoda tento limit čerpat kvůli neuváženému podhodnocení nájmů.

Někdy majitelé cenu nájmu navýší s dojmem, že se pak budou hlásit serióznější lidé. To však nemusí neplatit. Chytrý zájemce o nájem si dokáže vypočítat vhodnou sumu a nebude zbytečně platit víc. Pokud někdo přistoupí na vyšší nájem, než je v okolí běžné, může se stát, že brzy najde výhodnější bydlení. Přitom cílem pronajímatelů je většinou dlouhodobý a bezproblémový nájem.

Při sjednávání výše nájemného by si pronajímatel s nájemcem měl také rozvrhnout způsob úhrady inkasa. Kromě základní ceny nájemného je totiž nutné hradit vodné, stočné, elektřinu, plyn, fond oprav a jiné. Záleží na majiteli, jak určí podmínky a zda zahrne tyto poplatky do stanoveného nájmu. Často však upřednostňuje vlastník nemovitosti variantu platby záloh nad rámec odevzdané částky nájemníkem.

Pokud si majitel se stanovením výše nájmu neví rady, měl by stejně jako v případě prodeje kontaktovat seriózního a prověřeného realitního makléře. Dobře sestavená nabídka může ovlivnit výhodný a bezstarostný příjem v dalších letech.

Lenka Doleželová/zdroj realitní zpravodaj.