Různí odborníci mají různé názory, většina z nich si myslí, že ceny nemovitostí půjdou ještě výš, než jsou teď. Tržní mechanismus však nevytváří ani ekonomové, ani simulace, půjďme si tedy trh trochu rozebrat, jak vlastně funguje a co ho přesně tvoří. 

Především si představte trh jako obrovské bludiště, v rámci kterého se protínají různé vlivy a faktory, které se vzájemně ovlivňují v různých časových i ekonomických aspektech. Co je však důležité vědět, jsou základní pravidla trhu: 

a) zlepšující se dostupnost hypotečního financování zvyšuje poptávku

b) zvyyšující se poptávka zvyšuje nabídkovou cenu

c) snižující se úroková sazba investic evokuje potřebu alokace investic do rentabilnějších míst (např. z banky do nemovitosti)

 

Ceny bytů

a nyní opačně: 

a) zhoršující se dostupnost hypotečního úvěru snižuje poptávku

b) zvyšující se úrokové sazby hypoték zdražují úvěrové zdroje a snižují poptávku

c) zvýšené požadavky na vlastní zdroje kupujícího (min. 20% vlastních zdrojů) jsou eliminačním faktorem pro celkovou poptávku

d) zvyšující se úrokové sazby vkladů zlepšují rentabilitu investic

e) zvyšující se odpovědnost samotné banky za poskytnutý úvěr zhoršuje dostupnost poskytnutí hypotečního úvěru.

f) zvyšující se úroková sazba zvýší podíl výdajů domácností na splácení

Podíl výdajů domácností 

zdroj: realitycechy

 

Pochopitelně tržní mechanismus je slozitější, ale rámcově nám pro pochopení stačí výše uvedené. A co tím chceme říci? Že toto jsou ty pravé vlivy na mechanismus trhu (pochopitelně, pokud nebereme v úvahu zásahy zvenčí, např. intervence ČNB na úrokovou sazbu, které se však dějí a dít budou, ať je to obava z deflace, obava z inflace nebo prostě jen obava)

Ve výsledku, a s ohledem na hospodářský cyklus, který se v podstatě, v různých obměnách opakuje, nás čeká "puffff".

To "pufff" znamená v podstatě určité prasknutí realitní bubliny, ve které aktuálně jsme, což bude znamenat, a to v horizontu do 18ti měsíců nejpozději - pokles cen nemovitostí, zvýšení úrokových sazeb, větší nedostupnost hypotečních úvěrů a samotné zdražení i těch úvěrů stávajících, vyšší zatížení rodinného rozpočtu na finacování bydlení a určité zhoršení životní úrovně těch, co stávající hypotéku již mají. A co půjde dolů jako první?

Přepálené byty v Praze.

 

A co myslíte vy?

autor: Ing. Dana Hunčovská

P.S.

článek byl sepsán nejen na základě znalostí autora z oblasti ekonomiky a tržních mechanismů, ale zejména i na základě stejných závěrů jednoho vyhlášeného ekonoma.