Přísná pravidla pro realitní makléře se blíží. Ministerstvo pro místní rozvoj už vypracovalo návrh nového zákona, který zavádí pro makléře například povinné pojištění odpovědnosti, ale třeba i nároky na vzdělání. Živnostenský zákon proto počítá i s novým předmětem živnosti. Norma teď míří do mezirezortního připomínkového řízení.

Realitního makléře může v Česku dělat takřka každý. Tomu odpovídá i jejich vysoký počet. Celkem se prodejem nebo pronájmem realit v zemi zabývá přes 15 tisíc lidí. To je v přepočtu na obyvatele nejvíce v celé Evropské unii.

Kvalifikační kritéria pro realitní makléře zatím neexistují. „Realitní zprostředkování je obecně považováno za službu, u které, má-li být poskytována na profesionální úrovni, je nezbytné, aby tuto činnost vykonávaly osoby s nezbytnými odbornými znalostmi. Současná právní úprava však žádné parametry profesní odbornosti nenastavuje, což významně přispívá k tomu, že se mezi realitními zprostředkovateli vyskytuje velký počet neodborníků,“ vysvětluje důvodová zpráva předkládaného zákona, kterou má Česká justice k dispozici.

Vázaná živnost

„Iniciativou pro zahájení přípravy návrhu věcného záměru zákona byly především stále se opakující problémy související s činností realitních zprostředkovatelů, které vyústily až do situace, kdy se touto problematikou začal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zabývat Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě zadání hospodářského výboru vznikla v roce 2012 rozsáhlá Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení, která se stala jedním z východisek pro přípravu návrhu věcného záměru zákona,“ uvádí ministerstvo pro místní rozvoj, které má teď vládní zákon prosadit a do budoucna se stát i dozorovým orgánem nad realitními makléři.

Zákon z pera ministerstva pro místní rozvoj by měl být vůbec první právní normou, která se činností realitních makléřů zabývá. V živnostenském listu teď mají makléři obvykle jako činnost podnikání uvedenou volnou živnost ve výrobě, obchodu a službách. Do budoucna by tak obchodníci s realitami měli na živnostenském úřadě zažádat o nově vzniklou vázanou živnost, a to jako realitní zprostředkovatel. Úřady pak budou tyto zápisy provádět zdarma.

Relevantní titul a praxe

S tím budou ale spojené i povinnosti. Makléři musí například získat osvědčení přímo od ministerstva pro místní rozvoj a splnit i nové zákonné podmínky a profesní kvalifikace pro svůj byznys. Svou odbornou způsobilost by nově měli makléři doložit dokončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském stupni. Konkrétně by měli být absolventy v oboru práva nebo v ekonomickém oboru. Ti, co na magistra v těchto oborech nedosáhli, by měli mít aspoň rok praxi buď na realitním trhu, nebo třeba oceňování majetku. Makléři s maturitou budou muset mít pro uznání odbornosti tříletou praxi a ti bez maturity dokonce pět let. Ostatní osvědčení prostě nedostanou.

Kromě konkrétních náležitostí zprostředkovatelské smlouvy, například její naprosté srozumitelnosti, by pro spotřebitele měla být zásadní hlavně novinka o povinném pojištění odpovědnosti realitních makléřů za způsobenou škodu. Dosud totiž často platí, že realitky volně nakládají s finančními prostředky coby zálohami svých klientů. Účty, na které realitní kanceláře dosud přijímají peníze od klientů do úschovy, by podle nového zákona měly vést odděleně, aby svěřené peníze nemohly používat například k provozním nákladům a neohrozily tak riziko ztráty financí svých klientů.

Milionové pokuty

„Realitní zprostředkovatel musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, a to po celou dobu trvání živnostenského oprávnění,“ uvádí návrh paragrafovaného znění zákona. V případě, že by makléř pojištění neuzavřel, hrozí mu podle navrhovaného zákona pokuta ve výši jednoho milionu korun.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová už při schvalování věcného záměru zákona uvedla, že by ráda, aby nová pravidla pro makléře realitních kanceláří začala platit nejpozději do července roku 2017. Mezirezortní připomínkové řízení poběží do 20. května.

Zdroj: Česká justice - Vendula Stadlerová