Vážení klienti,

 

dnes si dovolíme pár rad z dnešní  aktuální, poněkud vakuové, doby. 

Především si Vás dovolíme informovat, že i přes uvolnění naší realitní činnosti naší vládou, tedy přes svolení k vykonávání naší činnosti, nevykonáváme osobní prohlídky s klienty v zájmu ochrany jejich i našeho zdraví. 

Co se týče jakýchkoli dalších aktivit, řešitelných přes email či telefon, jsme tu pro Vás. Klidně nás kontaktujte kvůli pomoci s daňovým přiznáním, odhadem, geometrickým plánem, legalizací apod. 

A nyní pár rad týkajících se nakládání s nemovitostmi, nákupem či prodejem v koronavirové době a též pár informací ohledně toho, jak vám stát může či chce pomoci. 

1) Pronájem

a) V případě, že jste v pronájmu a končí Vám nájemní doba, domluvte se s pronajímatelem na prodloužení doby nájmu např. o 1 -2 měsíce. Věc je řešitelná i přes email, nascanovat dokumenty dnes umí i každý chytřejší mobilní telefon. Pokud se potřebujete vystěhovat, nebo dohoda není možná, řešte předání nemovitosti v ochranných pomůckách, nesahejte volnou rukou na dotykové plochy ve výtazích, madlech apod. 

b) V případě, že jste pronajímatel a nájemce trvá na vystěhování, připravte si předávací protokoly předem včetně všech informací, domluvte se na předání v době, kdy např. v bytovém domě je nejmenší pohyb lidí, předávejte/přebírejte v igelitových rukavicích a pochopitelně s rouškou. Zdržujte se v jednom prostoru společně co nejméně. Nechte si po telefonu nahlásit stavy médií prostřednictvím fotky (elektroměru, plynoměru, vodoměru)  a posléze předání proveďte rychle.

c) V případě, že jste ve stádiu hledání nového nájemce, doporučujeme pronájem odložit o 1 měsíc

2) PRODEJ/NÁKUP

Koronavirová infekce nezakládá důvod na neplnění smluvních ujednání. Jste-li tedy ve stádiu, že máte uzavřenou rezervační či kupní smlouvu a již vám běží termíny, domluvte se na rychlém předání (viz předchozí stav). U prodeje domů i bytů však doporučujeme dbát větší důraz na případné záznamy vad. Co se týče převodu médií - energie, plyn apod., připravte si formuláře na on-line převod. Veškerá klientská centra jsou zavřená, takže požádejte o zaslání faktur či vyúčtování a připravte si formuláře na podpis předem. Ostatní doporučení jsou stejná jako u pronájmů

 

3) NÁKUP INVESTIČNÍCH NEMOVITOSTÍ

hodláte-li v nejbližší době nakoupit investiční nemovitost, pokuste se nákup v co nejvyšší míře posoudit tzv. "od stolu". Projeďte si sami lokalitu, posuďte nemovitosti z venku, vyžádejte si všechny potřebné dokumenty (od listu vlastnictví, přes nabývací titul, vyjádření SVJ či družstva, hospodaření....apod.). Předběžnou rezervaci je možné uzavřit i přes email, ale buďte opatrní, případnou prohlídku realizujte pouze s bezpečnostními (ochrannými prvky). Pokud situace nehoří, odložte na později. Možná se situace na trhu změní...

 

4) PRODÁVÁTE-LI ČI HODLÁTE PRODAT

Prohlídky nemovitostí pozastavte, pokud již máte nemovitost v nabídce. Pokud ji do nabídky připravujete, připravte si všechno potřebné (zaměření, půdorysy, nabývací titul, souborné informace o nemovitosti a též o okolí). Jakmile opatření pominou, buďte mezi prvními. 

 

5) A NYNÍ PÁR INFORMACÍ PRO LIDI Z HLEDISKA MOŽNÉ FINANČNÍ POMOCI

a) ošetřovné - na ošetřovné budou mít nárok všichni zaměstnanci pečující o děti do 13 let (vždy pochopitelně jen jeden, ale mohou se střídat). Nárok na ošetřovné řešte přes svého zaměstnavatele. Formulář lze získat online na příslušné správě sociálního zabezpečení. Ošetřovné bude vypláceno po celou dobu zavření škol/školek. 

OSVČ budou mít nárok na ošetřovné též, nikoli z výše platu, ale jednorázové. Podrobnosti uveřejníme

2) Daňové "úlevy"

dotkne-li se Vás koronavirus (a to je důležité zmínit, neboď bude posuzováno), nebude FU řešit pozdní podání daňového přiznání (Daň z příjmu fyzických osob) a jeho pozdní úhradu, a to až do 1.7.2020. Je však důležité říci, že se tato skutečnost netýká zaměstnanců, za které zúčtování daně provádí zaměstnavatel. POUZE fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Podmínky se stále tvoří, ale princip je v tom, že podání a úhrada nejsou posunuty, pouze budou odpouštěny sankce a penále. Je však třeba zmínit, že metodika tohoto posuzování FU je celkem složitá i v dnešní době a je dobré si ji prostudovat. Některé principy úlev jsou na bázi důkladného prověřování, zda se vás koronavirus opravdu citelně dotkl, či nikoli. V případě, že máte ze svého daňového přiznání vratku daně, podávejte do 1.4. a stát Vám vratku vrátí ve lhůtě 30 dnů. 

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

3) MZDY

dotace na mzdy zaměstnanců pro zaměstnavatele ve výši 80%. Ovšem opět pouze pro ty subjekty, které byly vládním nařízením usazeni doma a není možné využít home office. V praxi to bude nejspíše znamenat, že po zpracování mzdové agendy a odeslání na patřičná místa stát do určité doby uhradí zaměstnavateli 80% mezd. Zbývající část bude muset zaměstnavatel zaměstnancům uhradit ze svého.

4) SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZÁLOHY)

současně s odložením povinnosti podání a úhrady daně z příjmu došlo i k odložení povinnosti podání a úhrady doplatku záloh na sociální pojištění OSVČ

5) POMOC PODNIKATELŮM

Česká rozvojová ve spolupráci se státem zpřístupnila produkt bezúročné půjčky od 0,5 mil. kč do 15 mil. Kč. Jedná se o produkt s možností odložení splátek až na 12 měsíců, nicméně splatnost úvěru jsou 2 roky. Nutno říci, že příprava podkladů pro tento úvěr je velmi složitá, je třeba dokládat bezdlužnost z finančního úřadu a též spoustu příloh, takže se domníváme, že pro běžného, malého či středního podnikatele tento produkt není. Je otázkou, zda se přidají další banky s podobnými, lépe dostupnými produkty. Rozvojová banka je aktuálně naprosto přehlcená žádostmi

6) VAŠE PLATBY

a nyní nakonec...máte-li hypotéku, požádejte svou banku o odložení splátek. Pokud jste měli dobrou platební morálku, může vám vyhovět alespoň s částí splátky (odložení úroků). Zároveň pozastavte všechny platby, které nejsou nezbytně nutné (např. spoření, životní pojištění apod.) - produkty Vám nezaniknou, ale ulevíte si na chvíli, pokud jste se ocitli bez příjmu. 

 

A to je pro dnešek vše, budeme následovat s dalšími informacemi. Pokud máte nějaké dotazy, volejte 607 990 651. Naše linka je vám k dispozici.