Dnes předkládáme krásnou referenci od dlouholeté klientky. Děkujeme.

 

S paní inženýrkou Danou Hunčovsku spolupracuji od chvíle, kdy jsem koupila byt za účelem pronájmů. Již koupě proběhla k maximální  spokojenosti mé i prodávajícího včetně nutných administrativních úkonů.

V nedávné  době jsem se na paní inženýrku Hunčovskou opětovně obrátila se žádostí o zajištění pronájmu mého bytu s poměrně značně omezujícími požadavky směrem k novému nájemníkovi. 

Musím konstatovat, že paní inženýrka nejen že vyhověla všem mým přáním, ale prováděla velmi zodpovědné předvýběry zájemců, se kterými se ochotně scházela a vyhodnocovala možnosti, aniž by mne tím časově zatěžovala. Ačkoliv jsme v první vlně zájemce nevybraly, neztrácela optimismus a pokračovala v jednáních tak dlouho, dokud nebyl nájemník odpovídající mým představám nalezen.

Po dlouholetých  zkušenostech s jinými realitními makléři musím konstatovat, že paní inženýrka Hunčovská je skutečně makléřem, který naslouchá potřebám pronajímatele i zájemce a nesnaží se pronajmout nemovitost co nejdříve za každou cenu, byť na úkor některé ze stran. A co považuji za velmi podstatné, ani uzavřením smluvního vztahu pronajímatel – nájemník pro ni starost o nemovitost nekončí a aktivně se zajímá o průběh samotného pronájmu a případné problémy okamžitě koriguje a řeší.

Spolupráci s Ing. Hnčovskou mohu tedy jen a jen doporučit.

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková