S Ing. Danou Hunčovskou, která zastupuje svou firmu Econ Real se znám již od roku 2016.

Rád bych jí tímto vyjádřil svou upřímnou pochvalu a ocenění za profesionální přístup a skvělý servis.

Od prvního setkání jsem ocenil její vstřícný a přátelský přístup. Bylo jasné, že je pečlivá a věnuje se každému detailu, kdykoliv jsem mohl vyjádřit své potřeby a požadavky. Její hluboké znalosti trhu prokazovaly, že má schopnost efektivně řešit i neobvyklé situace.

Další aspekt, který mě potěšil, byla otevřená a pravidelná komunikace během celého procesu. Dana se vždy snažila udržovat mě informovaného o každém kroku, což vytvořilo důvěru a pohodlí. Její schopnost jasně vysvětlit všechny detaily a ochota odpovědět na mé otázky přispěly k úspěšnému rozhodování.

Velmi oceňuji také její schopnost vyjednávat. Díky jejím dovednostem bylo dosaženo více úspěšných prodejů, a její pečlivý a odhodlaný přístup při vyjednávání s ostatními stranami byl klíčovým faktorem pro prodej mých nemovitostí. 

Celkově bych chtěl poděkovat Daně za její výjimečnou práci a bez váhání bych jí doporučil každému, kdo hledá spolehlivého a kvalitního partnera pro realitní záležitosti. Její závazek k výbornému servisu, odborný přístup a schopnost flexibilně reagovat na potřeby klienta činí  Danu vynikajícím profesionálem na realitním trhu.

 

Moc děkuji a těším se na další spolupráci 

Mgr. Libor Hrdlička