Poradna

Dobrý den, nedávno jsem zaslechl informaci, že mohu „odepisovat“ pořizovací hodnotu mého bytu, který pronajímám? jakým způsobem?
děkuji. M. Hlavský

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Možnost odepisování platí u bytů v osobním vlastnictví. Ze zákona jste povinen příjmy z pronájmu danit v daňovém přiznání. Chcete-li odepisovat hodnotu pronajímaného bytu, máte za povinnost vést daňovou evidenci, evidovat veškeré náklady související s pronájmem a též odepisovat od počátku pronájmu. Je však třeba na začátku stanovit způsob odepisování a ten po dobu odepisování neměnit (30 let). Výše odpisu se stanoví z hodnoty ve znaleckém posudku nebo z ceny pořízení, pokud k pronájmu došlo dříve než po 5ti letech od nabytí (1,4% z ceny pořízení první rok, další 3,4%). Podmínkou je i úplatné nabytí.

Dobrý , prosím o zodpovězení dotazu. donedávna jsme měli s přítelkyní pronajatý společně byt na dobu určitou. bohužel jsme se rozešli. řeším, zda ukončit nájemní smlouvu nebo byt podnajmout. co byste radili? někdo mi tvrdí, že k tomu potřebuji souhlas majitele bytu, jiní mi zase říkají, že ho mít nemusím.
Vratislav Mlýn, p3

Dobrý den, Vratislave, 
ti, kteří Vám tvrdí, že k podnájmu musíme mít souhlas pronajímatele, mají pravdu. Obě varianty vašeho řešení situace jsou možné, a to následujícím způsobem:

a) z důvodu, že se Vám změnila zásadně životní situace, můžete i smlouvu na dobu určitou vypovědět, a to s 3-měsíční výpovědní dobou (počínaje od první dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pronajímateli). To však neznamená, že pronajímatel bude tuto výpověď akceptovat jako důvodnou, spíše bychom doporučili zkusit se s pronajímatelem domluvit na ukončení nájmu tzv. dohodou. Rozumný člověk situaci pochopí.

b) podnajmout část bytu, ale pouze za předpokladu, že máte v nájemní smlouvě souhlas k podnájmu či si ho od pronajímatele vyžádáte. Podnájem bytu bez souhlasu je totiž zákonem charakterizováno jako hrubé porušení povinností nájemce z nájmu. Opět se dá asi situace vyřešit domluvou s pronajímatelem. Pokud jste po celou dobu nájemního vztahu plnil své povinnosti, dohoda by měla být na místě.

Dobrý den, dočetl jsem se o nutnosti doložení tzv. energetického štítku při prodeji nemovitosti. je nutné pořídit energetický štítek i v případě, kdy naši nemovitost (byt) hodláme nejdříve pronajmout a následně prodat? Fr. Žežula, Praha 7

Dobrý den, při prodeji i pronájmu bytu je zde i možnost nahradit energetický štítek (průkaz energetické náročnosti budov – PENB) fakturami za energie za poslední tři roky. Kupující však může štítek vyžadovat, protože od ledna 2015 je majitel budovy (společenství vlastníků) povinen energetický průkaz zajistit při prodeji budovy nebo její ucelené části, tedy i bytu. Od ledna 2016 již musíte předkládat PENB i u pronájmu.

Dobrý den, vlastním byt, který hodlám pronajmout. zajímá mě, jestli jsem jako pronajímatel povinen povolit nájemci, aby se do mého bytu trvale přihlásil – aby si zde zřídil trvalé bydliště?
J. Malíř, Praha 7

Dobrý den, tuto povinnost nemáte. Ale nájemce se může přihlásit k trvalému pobytu i bez souhlasu pronajímatele. Postačí mu k tomu uzavřená nájemní smlouva, protože ta dokládá oprávněnost k bytu. Až pokud by mezi Vámi a nájemcem nájemní smlouva uzavřena nebyla, pak nájemce potřebuje souhlas vlastníka. Podotýkám, že z přihlášení nájemce k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k danému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Přihlášení k pobytu má pouze evidenční charakter a na vlastnické právo pronajímatele nemá žádný vliv.