Přemýšlíte o koupi Vašeho nového domova nebo snad nemovitosti na investici? Myslíte si, že Váš advokát Vám vše zkontroluje a ochrání Vás? Inu, možná, ale asi ne zcela. Při nákupu nemovitosti je totiž důležité dát si pozor na vícero klíčových aspektů, které nejsou ani tak právním problémem, ale možným faktickým rizikem do budoucna. Je tedy vhodné řešit celou situaci tak, aby se zajistilo, že investice/nákup bude výhodná a bez zbytečných problémů. Zde jsou některé z nejdůležitějších bodů, ke kterým bystě měli být velmi pozorní (a někteří naši klienti by mohli vyprávět :):

 

  •         Důkladná technická prohlídka a posouzení stavu nemovitosti: Než se rozhodnete k nákupu, je klíčové si nemovitost pečlivě prohlédnout , nejlépe s odborníkem se zkušenostmi ze stavebnictví a zjistit, zda nevyžaduje zásadní opravy nebo rekonstrukci, které by mohly výrazně zvýšit celkové náklady, nebo nemá zásadní vady (absence kanalizační přípojky, odpojení od přívodu elektriky či plynu, nadměrná vlhkost zdiva, prožrané krovoví, pravidelně se objevující jezírko ve sklepě, které tam ale zrovna v případě Vaší přítomnosti nebylo apod.).
  •         Legalizace stavu a právní aspekty: Ujistěte se, že nemovitost má všechna potřebná stavební povolení, kolaudace, obvod stavby je správně a náležitě zakreslen v katastrální mapě a nemovitost není zatížena žádnými právními problémy nebo omezeními, jako jsou věcná břemena, předkupní práva či exekuce.
  •         Lokalita a okolí: Lokalita je často klíčovým faktorem ovlivňujícím hodnotu nemovitosti. Zvažte faktory jako jsou dostupnost služeb, dopravní spojení, bezpečnost okolí a plány na rozvoj oblasti. Je též důležité přemýšlet, kam Vaše děti budou chodit do školky/školy a jak daleko si dojdete/dojedete na nákup. Zajímejte se i o stav nemovitosti (zejména pozemků) v případě dešťů či blízkost vodních toků. Důležitým aspektem je i územní plán, tj. možný nárůst výstavby nejen komerčních a průmyslových zón, ale i dálničních spojů a obchvatů. 
  •        Tržní hodnota a cena: Informujte se o cenách podobných nemovitostí v oblasti, abyste získali představu o spravedlivé tržní ceně. Nebojte se vyjednávat o ceně, pokud máte důvody domnívat se, že požadovaná cena je příliš vysoká.
  •        Energetická účinnost a provozní náklady: Zjistěte si, jaká je energetická náročnost budovy, protože to může mít velký vliv na budoucí provozní náklady. Efektivnější domy mohou nabídnout nižší náklady na topení a elektřinu. Na druhou stranu je dobré vnímat, že podmínky pro udělení EN typu A a B jsou již v dnešní době (vyjma plně pasivních domů) téměř nesplnitelné a tzv. Průkaz energetické náročnosti budov Vám toho moc nenapoví. 
  •        Financování a hypotéka: Předem zjistěte své možnosti financování a ujistěte se, že si můžete dovolit pravidelné splátky hypotéky, aniž byste ohrozili svou finanční stabilitu. Nezapomeňte zohlednit i další náklady, jako jsou daně z nemovitosti a pojištění (nejen nemovitosti, ale i Vaše).
  •        Historie nemovitosti a sousedi: Zajímejte se o historii nemovitosti a zda nebyla v minulosti častým předmětem transakcí, což může signalizovat potenciální problémy. Také je dobré se seznámit se sousedy a zjistit, jaké je životní prostředí v okolí.
  •        Budoucí potenciál nemovitosti: Zvažte budoucí potenciál nemovitosti, ať už se jedná o možnost rozšíření, přestavby nebo jiné změny, které by mohly zvýšit její hodnotu, pokud něco takového plánujete. Investice do nemovitosti však vzdy zůstane jednou z nejstabilnějších a nejméně rizikových investic (pokud si tedy nekupujete byt u budoucího obchvatu či v rizikové zóně :)
  •        Pamatujte, že nákup nemovitosti je významným finančním a životním rozhodnutím, a proto by měl být proveden s maximální pečlivostí a po důkladném zvážení všech relevantních faktorů. V případě, že jste velmi časově vytížení, nebo Vaše životní orientace míjí stavebnictví a právo velkým obloukem, vždy si najměte profíka, který Vás bude chránit a ošetří případné peripetie a náklady do budoucna.