Dalším naším úkolem, od dlouholetého klienta, bylo připravit a zprocesovat darování bytu v rámci rodiny, včetně řešení daňové zátěže. Připravili jsme tedy smluvní dokumentaci, kontrolu právního i faktického stavu a vše zrealizovali do sedmi pracovních dní. Děkujeme za spolupráci.